تعداد مقالات: 13
1. چالش آبهای مرزی ایران و افغانستان

دوره 10، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 15-17

چالش آبهای مرزی ایران و افغانستان


2. قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل

دوره 10، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 26-31

الناز عابدینی

قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل


3. نشریه آبخوان (دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1398)

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1398

رضا دلباز؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ فراز گرگین پاوه؛ هادی محرمی

نشریه آبخوان (دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1398)


6. قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1396

الناز عابدینی


7. زهکشی عمودی (چاه‌های زهکش)

دوره 10، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 26-32

زهکشی عمودی (چاه‌های زهکش)


8. بررسی آثاراقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تقاضای آبیاری تحت فشار باغات : مطالعه موردی باغداران مشکین شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397

شهروز خرمی؛ محمدرضا جعفری؛ اکرم قوامی


9. تاثیر آب آلوده در جوانه زنی بذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397

الناز عابدینی


10. مقدمه ای بر حکمرانی آب با نگرش تغییر اقلیم و عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397

مصطفی پوراسدالله؛ محمدرضا رحیمی زاده


11. تعیین مقدار بهینه مصرف آب در تولید سیب زمینی دشت اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1396

شهروز خرمی


12. مطالعه فرونشست زمین در اثر افت تراز آبخوان (مطالعه موردی: دشت‌های کرج و هشتگرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397

علی صدرزاده؛ فیروز قاسم زاده؛ سعید نقدی؛ مجتبی نوری


13. نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 1، پاییز 1399)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-53

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ محسن حسینی جلفان؛ امید رجا؛ بهاره رحمانی؛ پویا شهریور؛ هدی ظاهری؛ هادی محرمی؛ سپینود محمدی لیری

نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 1، پاییز 1399)