اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

1ـ مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است .

 

2ـ مقالاتی ارسالی به این مجله نباید قبلا در مجله دیگری اعم از خارجی و یا داخلی چاپ شده باشد (مگر در شکل خلاصه در گردهمایی ها) .ضمن بررسی مقاله در این مجله نیز نباید به مجله دیگری جهت چاپ ارائه شود.

 

3-  نویسنده(گان) متعهد می شوند که آن بخش از مقاله که به منبعی ارجاع داده نشده از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی بر عهده ایشان خواهد بود.

4-  دفتر نشریه در قبول, رد، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است.