نشریه آبخوان (دوره 13، شماره 4، زمستان 1400) با محوریت آب و تالاب‌ها

نوع مقاله : فایل کامل نشریه

نویسندگان

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

فصلنامه علمی ترویجی (حرفه‌ای) آبخوان
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دوره 13، شماره 4، زمستان 1400
مدیر مسئول: مسعود پورغلام آمیجی
سردبیر: مسعود پورغلام آمیجی | امید رجا
اعضای هیئت تحریریه: فاطمه میرگلوی بیات، مسعود پورغلام آمیجی، محسن حسینی جلفان، رضا دلباز، امید رجا، بهاره رحمانی، هدی ظاهری، پویا شهریور، امین عبدی دزفولی، نیایش فولادی، سپینود محمدی لیری و نگین نوروزی
استاد مشاور نشریه: دکتر جواد بذرافشان

چکیده تصویری

نشریه آبخوان (دوره 13، شماره 4، زمستان 1400) با محوریت آب و تالاب‌ها

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JSSA - Volume 13 - Issue 4 - Pages 1-92

نویسندگان [English]

 • Masoud Pourgholam-Amiji
 • Reza Delbaz
 • Mohsen Hosseini Jolfan
 • Omid Raja
 • Fatemeh Mirgaloy Bayat
 • Bahareh Rahmani
 • Pouya Shahrivar
 • Hoda Zaheri
 • Amin Abdi Dezfuli
 • Niayesh Fouladi
 • Sepinuod Mohammadi Liri
 • Negin Nourozi
Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.