نشریه آبخوان (دوره 14، شماره 2، تابستان 1401) با محوریت آب و سیلاب

نوع مقاله : فایل کامل نشریه

نویسندگان

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

فصلنامه علمی ترویجی (حرفه‌ای) آبخوان
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دوره 14، شماره 2، تابستان 1401
مدیر مسئول: مسعود پورغلام آمیجی
سردبیر: مسعود پورغلام آمیجی | امید رجا
اعضای هیئت تحریریه: علی اشرفی، مسعود پورغلام آمیجی، رضا دلباز، امید رجا، مریم سلطانی، پویا شهریور، امین عبدی دزفولی، نیایش فولادی، سپینود محمدی لیری، فاطمه میرگلوی بیات و نگین نوروزی
استاد مشاور نشریه: دکتر جواد بذرافشان

چکیده تصویری

نشریه آبخوان (دوره 14، شماره 2، تابستان 1401) با محوریت آب و سیلاب

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JSSA - Volume 14 - Issue 2 - Pages 1-54

نویسندگان [English]

 • Masoud Pourgholam-Amiji
 • Reza Delbaz
 • Omid Raja
 • Maryam Soltani
 • Pouya Shahrivar
 • Amin Abdi Dezfuli
 • Maryam Soltani
 • Niayesh Fouladi
 • Sepinoud Mohammadi Liri
 • Fatemeh Mirgaloy Bayat
 • Negin Nourozi
Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.