افتتاح سامانه نشریه علمی تخصصی آبخوان

افتتاح سامانه نشریه علمی تخصصی آبخوان

 

سامانه نشریه علمی تخصصی آبخوان افتتاح شد.

فصل‌نامه علمی تخصصی آبخوان متعلق به انجمن علمی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران راه اندازی شد.

ازاین‌پس اساتید، دانشجویان، محققین و صاحب‌نظران می‌توانند مقالات خود را در کمترین زمان ممکن و ساده‌ترین شکل ارسال نمایند که پس از طی مراحل مربوطه مقالات، در نشریه آبخوان چاپ و منتشر می‌شود.

 از کلیه استادان، صاحب‌نظران، دانشجویان ارجمند و شرکت‌های فعال و مرتبط با صنعت و دانش آب و هواشناسى، دعوت می‌شود مقالات علمى، یادداشت، نظرات، نگاه و ایده‌های نو، معرفى محصولات و خدمات خود را براى انتشار در نشریه علمى تخصصى آبخوان ارسال نمایند.