"نشریه آبخوان"

***********************************************************************

نشریه علمی دانشجویی آبخوان با شماره مجوز 30/111/32 مورخ 1384/06/20 به همت دانشجویان فعال و نخبه گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران شروع به فعالیت نمود و اکنون بیش از 16 سال از فعالیت آن می گذرد. سپس در تاریخ 1400/06/17 با شماره مجوز 134950/141 از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران به نشریه حرفه­ ای (علمی-ترویجی) تغییر وضعیت یافت. نشریه علمی-تروجی (حرفه‌ای) آبخوان از پژوهشگران، اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و فعالان رشته علوم و مهندسی آب در گرایش‌های مهندسی آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی، منابع آب، هواشناسی کشاورزی، مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب، هیدروانفورماتیک، رودخانه و اکوسیستم‌های آبی و آثار و سازه‌های تاریخی آب و همچنین شاخه‌های آب و محیط‌زیست، آب و توسعه، آب و مهندسی سیستم، آب و کشاورزی، آب و اقتصاد، آب و حکمرانی، آب و حقوق و سایر تخصص‌های مرتبط با آب دعوت می‌نماید که آثار و یافته‌های جدید تحقیقاتی خود را در قالب مقاله پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی، کاربردی، نقطه‌نظر، مفهومی و فنی و ترویجی به این نشریه ارسال نمایند. بی‌شک ارتقا و پیشرفت جامعه در صنعت آب و مدیریت بحران و خشک‌سالی‌های فعلی، در گرو یافته‌های جدید و انتشار آن خواهد بود.

***********************************************************************

شماره جاری: دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-65 

فایل کامل نشریه

نشریه آبخوان (دوره 14، شماره 1، بهار 1401) با محوریت آب و زهاب

صفحه 1-65

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ محسن حسینی جلفان؛ امید رجا؛ علی اشرفی؛ مریم سلطانی؛ پویا شهریور؛ امین عبدی دزفولی؛ نیایش فولادی؛ سپینود محمدی لیری؛ فاطمه میرگلوی بیات؛ نگین نوروزی

نشریه آبخوان (دوره 14، شماره 1، بهار 1401) با محوریت آب و زهاب


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای مشورتی هیات تحریریه مشاور علمی اعضای هیات تحریریه مدیر فنی
دوره انتشار
فصلنامه