چالش آبهای مرزی ایران و افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده تصویری

چالش آبهای مرزی ایران و افغانستان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges of the Borderlands of Iran and Afghanistan

چکیده [English]

حدود نیمی از خشکی‌های سطح زمین، در حوضه‌های آبریز مشترک بین دو یا چند کشور قرارگرفته‌اند. بر همین اساس، در حدود 22 درصد خاک ایران نیز در این دسته قرار دارد اما به گفته آماری که روش آن موردبحث است، منشأ بیش از 97 درصد منابع آب ایران در داخل کشور است. از سوی دیگر منطبق بر آماری که تأثیرات بلندمدت اقلیمی در آن دیده نشده است، حجم متوسط آب ورودی ایران از کشورهای همسایه (عمدتاً افغانستان و پاکستان از طریق رودخانه‌های هیرمند و هریرود و بخش کوچکی از ترکیه) سالانه حدود چهار میلیارد مترمکعب (تقریباً سه برابر زاینده‌رود)، حجم متوسط آب خروجی (به عراق از طریق رودخانه‌های سیروان و زاب) در همین حدود و بالاخره جریان‌های آبی که بین ایران و کشورهای همسایه به‌صورت مرز سیاسی است، بدون رودخانه اروندرود، متوسط سالانه‌ای در حدود 5/8 میلیارد مترمکعب دارند که بین رودخانه‌های ارس و اترک مشترک است.