مقدمه ای بر حکمرانی آب با نگرش تغییر اقلیم و عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

2 گروه آبیاری و آبادانی

چکیده

مسئله تغییر اقلیم مهمترین معضل در برابر توسعه پایدار در قرن 21ام است. از جمله دلایل اصلی پدیده‌ی تغییر اقلیم، انتشار گازهای گلخانه‌ای در کره‌ی زمین است. در حال حاضر بشر در پی کاهش میزان تولید این گازها است. حتی اگر تولید این گازها در این لحظه متوقف شود، به دلیل زمان تأخیر سامانه اقلیمی، دمای کره زمین تا پایان قرن حاضر افزایش حداقل 2 درجه سانتیگرادی را تجربه خواهد کرد. تغییر اقلیم موجب ایجاد تغییر در توزیع زمانی و مکانی بارندگی و نیز مقدار آن شده است. چالش‌های پیش روی بشر در قرن حاضر که از عدم قطعیت و شرایط غیرقابل پیش‌بینی نشات می‌گیرند، موجب شده تا ضرورت حکمرانی آب بیش از پیش احساس شود. مقابله با تنش آبی حاصل از این تغییرات مستلزم اتخاذ سیاست های حکمرانی آب جهت بهبود ظرفیت سازگاری است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to water governance, climate change and uncertainty

نویسندگان [English]

  • Mostafa Pourasadollah 1
  • mohammadreza rahimizadeh 2
1 Irrigation and reclamation engineering
2 Irrigation and reclamation engineering
چکیده [English]

Climate change is the most important issue against sustainable development in 21th century. Emission of greenhouse gases is the main reason of climate change. Man tends to reduce the amount of greenhouse gases emissions nowadays. Even if human would stop greenhouse emission right now, there will be an increase of at least 2 °C at the end of this century due to the time lag of climate system. Climate change will not only vary the spatial and time distribution, but also the amount of rainfalls. Challenges coming from uncertainty and unpredictable situations are emphasizing on the necessity of water governance. Coping water stress in result of these variations, requires appropriate water governance strategies in order to improve the adaptive capacity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water governance
  • climate change
  • Water Resource Management
  • Adaptive Capacity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397
  • تاریخ دریافت: 20 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 12 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 28 مهر 1397