دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-92 

فایل کامل نشریه

نشریه آبخوان (دوره 13، شماره 4، زمستان 1400) با محوریت آب و تالاب‌ها

صفحه 1-92

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ محسن حسینی جلفان؛ امید رجا؛ فاطمه میرگلوی بیات؛ بهاره رحمانی؛ پویا شهریور؛ هدی ظاهری؛ امین عبدی دزفولی؛ نیایش فولادی؛ سپینود محمدی لیری؛ نگین نوروزی

نشریه آبخوان (دوره 13، شماره 4، زمستان 1400) با محوریت آب و تالاب‌ها


شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1400، صفحه 1-92 آذر 1400، صفحه 1-74 شهریور 1400، صفحه 1-84 خرداد 1400، صفحه 1-57