دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-74 

فایل کامل نشریه

نشریه آبخوان (دوره 13، شماره 3، پاییز 1400) با محوریت آب و عدالت اجتماعی

صفحه 1-74

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ محسن حسینی جلفان؛ امید رجا؛ بهاره رحمانی؛ شیوا شجاعی؛ پویا شهریور؛ هدی ظاهری؛ امین عبدی دزفولی؛ نیایش فولادی؛ سپینود محمدی لیری؛ نگین نوروزی

نشریه آبخوان (دوره 13، شماره 3، پاییز 1400) با محوریت آب و عدالت اجتماعی


شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1400، صفحه 1-92 آذر 1400، صفحه 1-74 شهریور 1400، صفحه 1-84 خرداد 1400، صفحه 1-57