دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-84 

فایل کامل نشریه

نشریه آبخوان (دوره 13، شماره 2، تابستان 1400) با محوریت آب و انرژی

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ محسن حسینی جلفان؛ امید رجا؛ بهاره رحمانی؛ هدی ظاهری؛ پویا شهریور؛ امین عبدی دزفولی؛ سپینود محمدی لیری؛ نگین نوروزی

نشریه آبخوان (دوره 13، شماره 2، تابستان 1400) با محوریت آب و انرژی


شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1400، صفحه 1-92 آذر 1400، صفحه 1-74 شهریور 1400، صفحه 1-84 خرداد 1400، صفحه 1-57