دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 1-60 

فایل کامل نشریه

نشریه آبخوان (دوره 14، شماره 3، پاییز و زمستان 1401) با محوریت آب و فناوری

صفحه 1-60

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ امید رجا؛ علی اشرفی؛ امین عبدی دزفولی؛ مریم سلطانی؛ فاطمه میرگلوی بیات؛ نیایش فولادی؛ نگین نوروزی؛ ایمان حاجی‌راد؛ مهدی سالار؛ سعیده احراری

نشریه آبخوان (دوره 14، شماره 3، پاییز و زمستان 1401) با محوریت آب و فناوری


شماره‌های پیشین نشریه