دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 1-53 

فایل کامل نشریه

1. نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 1، پاییز 1399) با محوریت آب و اقلیم

صفحه 1-53

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ محسن حسینی جلفان؛ امید رجا؛ بهاره رحمانی؛ پویا شهریور؛ هدی ظاهری؛ هادی محرمی؛ سپینود محمدی لیری

نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 1، پاییز 1399) با محوریت آب و اقلیم


شماره‌های پیشین نشریه