دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-59 

فایل کامل نشریه

نشریه آبخوان (دوره 15، شماره 1، بهار 1402) با محوریت آب و اقتصاد

صفحه 1-59

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ امید رجا؛ علی اشرفی؛ امین عبدی دزفولی؛ مریم سلطانی؛ فاطمه میرگلوی بیات؛ نیایش فولادی؛ نگین نوروزی؛ ایمان حاجی‌راد؛ مهدی سالار؛ سعیده احراری

نشریه آبخوان (دوره 15، شماره 1، بهار 1402) با محوریت آب و اقتصاد