کلیدواژه‌ها = تولیدات کشاورزی
نشریه آبخوان (دوره 15، شماره 1، بهار 1402) با محوریت آب و اقتصاد

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-59

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ امید رجا؛ علی اشرفی؛ امین عبدی دزفولی؛ مریم سلطانی؛ فاطمه میرگلوی بیات؛ نیایش فولادی؛ نگین نوروزی؛ ایمان حاجی‌راد؛ مهدی سالار؛ سعیده احراری

نشریه آبخوان (دوره 15، شماره 1، بهار 1402) با محوریت آب و اقتصاد