نویسنده = عابدینی، الناز
تعداد مقالات: 3
1. قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1396

الناز عابدینی


2. تاثیر آب آلوده در جوانه زنی بذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397

الناز عابدینی


3. قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل

دوره 10، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 26-31

الناز عابدینی

قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل