نویسنده = الناز عابدینی
قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1396

الناز عابدینی


تاثیر آب آلوده در جوانه زنی بذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397

الناز عابدینی


قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل

دوره 10، شماره 2، آذر 1396، صفحه 26-31

الناز عابدینی

قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل